INVESTOR
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Státní fond dopravní infrastruktury Evropská unie
PARTNEŘI PROJEKTU
Hlavní město Praha Středočeský kraj Statutární město Kladno Městská část Praha 6 Městská část praha 7 Letiště Praha, s. p. České dráhy, a. s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Regionální organizátor PID SUDOP Praha, a. s. METROPROJEKT Praha, a. s.

Informace o projektu


Následující stránky přinášejí rozsáhlý soubor informací o I. etapě projetu „Modernizace trati Praha – Kladno, s připojením na letiště Ruzyně“. Jejich cílem je informovat o projektu širokou veřejnost a osoby zainteresované do projednávání dokumentace této stavby.

Dále je stručně představeno pokračování na Kladno a další související stavby.© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Česká republika Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T. Evropská unie