INVESTOR
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Státní fond dopravní infrastruktury Evropská unie
PARTNEŘI PROJEKTU
Hlavní město Praha Středočeský kraj Statutární město Kladno Městská část Praha 6 Městská část praha 7 Letiště Praha, s. p. České dráhy, a. s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Regionální organizátor PID SUDOP Praha, a. s. METROPROJEKT Praha, a. s.

Rozsah projektu


Situačně návrh navazuje na I. etapu projektu a je podmíněn její realizací. Převážná část projektu se odehrává na trati č. 120 Praha – Kladno – Chomutov, úsek Kladno – Kladno Ostrovec potom na trati č. 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou. V úseku Odbočka Jeneček – zastávka Jeneč je navíc využita stopa tratě č. 121 Hostivice – Podlešín.

Stavba začíná v km 12,38 (navazuje na staničení I. etapy projektu) a končí v km 4,000 (staničení trati Kladno – Kralupy nad Vltavou), resp. v km 31,755 průběžného staničení. Celková délka modernizované trati včetně přeložek činí 19,38 km dvoukolejné trati, v nezbytném rozsahu jsou upravovány napojení na návazné traťové úseky (ve směru Praha Zličín, Rudná u Prahy, Středokluky, Kladno-Rozdělov a Kladno Dubí.

Stavba obsahuje návrh čtyř železničních stanic – Hostivice, Jeneč, Kladno a Kladno město a pěti zastávek – Hostivice Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno, Pletený Újezd a Kladno Ostrovec. Zastávky Hostivice Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno je navržena v jiné poloze náhradou za rušenou stanici Unhošť.

Stavba má klasický liniový charakter. V důsledku nevyhovujících stávajících parametrů trati je nové směrové vedení navrženo především v úsecích:před ŽST Hostivice km 13,125 – 14,135 délka 1010 m
před ŽST Jeneč km 16,300 – 17,100 délka 800 m
za ŽST Jeneč km 18,650 – 19,300 délka 650 m
mezi zast. Pavlov a ŽST Kladno km 22,750 – 26,950 délka 4200 m


Také ve zbývajících úsecích dochází především ke zdvoukolejnění s odchylkami od stávající polohy koleje do cca 10 m.Celková délka modernizované trati 19,38 km (dvoukolejně, včetně přeložek)
Celková délka významných přeložek 6,66 km


Zákres situace II. etapy do ortofotomapy  Zákres situace II. etapy do ortofotomapy | jpg | 1,4 MB
Praha Ruzyně – Hostivice – Kladno
km 12,0–31,7
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Česká republika Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T. Evropská unie