INVESTOR
Správa železniční dopravní cesty, s. o. Státní fond dopravní infrastruktury Evropská unie
PARTNEŘI PROJEKTU
Hlavní město Praha Středočeský kraj Statutární město Kladno Městská část Praha 6 Městská část praha 7 Letiště Praha, s. p. České dráhy, a. s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Regionální organizátor PID SUDOP Praha, a. s. METROPROJEKT Praha, a. s.

Pro média

Na této stránce naleznou potřebné informace především novináři. Prozatím zde nabízíme dva balíčky vizualizací v tiskové velikosti.Vizualizace I  Vizualizace I | zip | 6,7 MB
Bubny – Stromovka
Vizualizace II  Vizualizace II | zip | 9,2 MB
Bubny – Stromovka
© 2008 SŽDC, s. o., Metroprojekt, a. s. | webmaster | administrace
Česká republika Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T. Evropská unie